15°C

Kurzemes Dzejas dienas. Garainis.

Izstādes “Plenērs flokšos” atklāšana (Popes muižas plenēra dalībnieku – Daigas Krūzes, Kristīnas Keires, Ievas Rupenheites, Jāņa Kupča – darbi).

Diskusija par jaunradi, vada Dace Vašuka.

Dzejas lasījums – Ieva Rupenheite.

Dziesmas ar Kurzemes Dzejas dienu tēva Olafa Gūtmaņa un savu dzeju – Maija Kalniņa.

Saistītie pasākumi

Seko mums