16°C
15°C
TOP

Foto autors Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

Ventspils veloceliņu kopgarums ir vairāk nekā 70 km, un tie sasaista iecienītākos tūrisma objektus pilsētā. 

Var droši teikt, ka Ventspils ir velobraucējiem draudzīga un pieejama pilsēta!

Veloceliņu izbūve pēdējos gados veicinājusi velotūrisma attīstību, papildinājusi un uzlabojusi pilsētas infrastruktūru, veicinājusi drošu velobraucēju pārvietošanos, uzlabojusi pilsētas apskates vietu pieejamību, radot pievienoto vērtību pilsētas tūrisma piedāvājumam kopumā, kā arī videi.

Veloceliņu piedāvājums ļauj pilsētai veiksmīgi iekļauties EuroVelo tīklā (10 Baltic sea cycle route;13 Iron curtain trail), kā arī veicina iedzīvotāju iekšējo mobilitāti.

Veloceliņu izbūve tika uzsākta 2010. gadā, kad Velotūrisma attīstības projekta ietvaros veloceliņi tika izbūvēti 10,17 km garumā, savienojot starptautisko prāmju terminālu ar iecienītiem tūrisma objektiem pilsētā: Vecpilsēta, Ostas ielas promenāde, Dienvidu mols, Jūrmalas un Piedzīvojumu parks. Pakāpeniski veloceliņu tīkls tika paplašināts, jo līdz ar ielu rekonstrukciju iespēju robežās tiek plānota arī veloceliņu izbūve tā, lai sasaistītu ar esošajiem.

TOP

Dārzu iela 6

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums