20°C
17°C
Top

Foto autor Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

Ventspilsi rattateede kogupikkus on ligi 70 km ja need on ühenduses linna kõige populaarsemate turismiobjektidega.

Ventspils on jalgratturite sõbralik ja neile ligipääsetav linn!

Jalgrattateede rajamine on edendanud jalgrattaturismi, täiendanud ja parandanud linna infrastruktuuri, edendanud ohutut jalgrattasõitu, parandanud ligipääsetavust linna vaatamisväärsustele, luues lisaväärtust nii linna turismipakkumisele üldiselt kui ka keskkonnale.

Jalgrattateed võimaldavad linnal edukalt liituda EuroVelo võrgustikuga (10 Läänemere jalgrattatee; 13 Raudse eesriide rada) ning soodustab ka elanikkonna riigisisest liikuvust.

Rattateede ehitust alustati 2010. aastal, mil rattaturismi arendusprojekti raames rajati 10,17 km rattateid, mis ühendavad rahvusvahelise parvlaevaterminali linna armastatud turismiobjektidega: vanalinn, Ostase tänava promenaad, Lõunamuul, Jurmala park ja seikluspark. Jalgrattateede võrk on järk-järgult laienenud, tänava rekonstrueerimise projektiga nähakse ette täiendavate jalgrattateede rajamine, mis ühendab need olemasolevatega.

Top

Dārzu iela 6

Kalender päeva sündmustega Ventspilsis ja selle ümbruses

Järgnege meile