15°C
15°C

Foto autors Popes luterāņu baznīcas foto arhīvs

Popes baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tajā atrodas valsts nozīmes mākslas priekšmeti – altāris, baznīcēnu soli, ērģeļu lukta, kancele, ieejas durvju portāls un vērtnes, kā arī torņa pulkstenis ar gleznojumiem, kurš Latvijā ir vienīgais ar valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu. Popes baznīcas barokālajā ieejas portāla frontonā ievietots fon Bēru un fon Medēmu alianses ģerbonis, ko notur uz pakaļkājām heraldisko lauvu pāris. Virs ģerboņa – dalīts gada skaitlis „17”un „71”, kas norāda baznīcas celtniecības sākuma gadu. Baznīcas pagalmā ierīkoti lapegļu un liepu stādījumi, kas kopā ar muižas apstādījumiem veido stilistiski viengabalainu ainavu.

Par Popes baznīcas cēlāju tiek uzskatīta barona Ulriha Johana fon Bēra atraitne Luīze Šarlote fon Bēra, kura pirms pārcelšanās uz Ances muižu likusi no savā saimniecībā dedzinātiem ķieģeļiem Popē uzcelt baznīcu. Popes baznīca iesvētīta 1786. g. 7. oktobrī.

Baznīca ir apmesta un balsināta vienjoma akmens – ķieģeļu garenbūve ar trapecveida altārdaļu, plānā izvirzītu kvadrātisku torni ar barokālu smaili.

Garenass virzienā piebūvēta sakristeja. Draudzes telpas garenfasādēs un altārdaļā atrodas augstas logailes ar pusaploces arkām.

1770. gadā Luīze Šarlote Ances pulksteņmeistaram Rūdolfam Gīzī pasūtīja torņa pulksteni ar uzrakstu: Charlotta da Behr née de Medem ma lessés faire. Rud: Guisy ma fait ‘a Anzen. Pulksteņa mehānisms vairs nedarbojas.

1879. gadā ēka un tās iekārta, tai skaitā altāris, kapitāli pārbūvēta. Barons Kārlis Johans fon Bērs licis baznīcu pārbūvēt, ierīkojot labajā pusē īpašus sēdekļus muižniekiem un arī atsevišķu ieeju. (ieeja aizmūrēta un sēdekļi izņemti Latvijas brīvvalsts laikā).

Virs ieejas uz koka stabiem balstīta ērģeļu lukta ar puslokā izvirzītu vidusdaļu. 1898. gadā iebūvētas firmas „E.F. Walcker & Co” ērģeles.

Vertikāli trijās daļās dalītā ozolkoka altāra retabla centra nišā ar smailloka arku nezināma profesionāla mākslinieka glezna „Golgata”. Retabla augšdaļu rotā vimpergs ar krusta puķi, fiales un krabji. Retabla kreisajā pusē ar aplikatīvu gotisku ornamentu rotātu pildiņu augšdaļu noslēdz fon Medēmu un fon Bēru alianses ģerbonis. Retabla labajā pusē – fon Lambsdorfu un fon Bēru alianses ģerbonis. Pēckara gados ģerboņi bojāti.

+371 26005886
[email protected]

CV24+XW Pope, Popes pagasts, Latvija

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums