14°C
19°C

Foto autors Ventspils Digitālais centrs

Publikācijas datums 10.01.2023

Turpinās pieteikšanās Ventspils zinātnes centra VIZIUM bezmaksas mācību ekskursijām, kuru ietvaros skolēniem un pedagogiem ir iespēja izvēlēties kādu no 9 mācību programmām, pilnveidojot skolēnu zināšanas par STEM jomu un pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences STEM izglītības jomā un mācīšanas metodikā. Dalība nodarbībās ir bez maksas, tāpat klasēm un skolotājiem tiek kompensēti arī ceļa izdevumi.

Februārī skolēniem no visas Latvijas ir iespēja apgūt mācību programmas: “Iepazīsti sevi”, “Būvē pats”, “Mehānismi”, “Ievads inženierijā”, “Algoritms”, “Inženiertehniskie risinājumi”, “Izglītojošu mobilo lietotņu izstrāde”, “ievads STEM pētniecisko darbu veikšanā”, “Ievads 3D modelēšanā” (pedagogiem, 2 dienas). Ar detalizētu nodarbību aprakstu iespējams iepazīties ŠEIT.

Nodarbībās ir pielāgotas 4 vecuma grupām: pirmsskola, sākumskola, pamatskola, vidusskola un 1 kompetenču pilnveides programma pedagogiem. Katra mācību programma ir sasaistīta ar VIZIUM zinātnes centrā redzamo ekspozīciju tā, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes, kas ļaus realitātē izmēģināt un redzēt skolā un citur teorētiski apgūtu materiālu vai dzirdētu informāciju. Papildus mācību programmas ir sasaistītas ar Skola2030 mācību saturu, līdz ar to pielīdzināmas mācību stundām un padziļināti izglīto par noteiktām tēmām.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju visiem Latvijas izglītojošo iestāžu skolēniem un pedagogiem, tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izmaksu kompensācijai. Ar transporta izmaksu kompensācijas un pieteikšanās kārtības nolikumu var iepazīties ŠEIT.

Informācija par pieteikšanos mācību programmām:

  • pieteikšanās norit tikai elektroniski VIZIUM mājas lapā www.vizium.lv, sadaļā “Ekskursijas”, aizpildot rezervācijas anketu.
  • Ventspils Digitālā centra administrācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzējiem, kuru pieteikums ir apstiprināts.

Projekta ietvaros kopumā līdz nākamā gada jūlijam plānots realizēt 20 dažādas izglītojošas mācību programmas 4 dažādās jomās: zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Interesenti aicināti sekot līdzi informācijai www.vizium.lv  mājas lapā, kā arī VIZIUM sociālajos tīklos Facebook un Instagram, kur tiks ievietota informācija par atjauninātu pieteikšanās sarakstu uz jaunām mācību programmām.

Papildu informācija par pieteikšanos pa tālruni:  66776655 vai e-pastu: [email protected].

Projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” plānots realizēt līdz 2023. gadam un tā kopējā summa ir EUR 2 011 676, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb EUR 1 538 932 – Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb EUR 271 576 valsts budžeta finansējums) – EUR 1 810 508. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 201 168. Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

Līdzīgi raksti

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums