7°C

Foto autors Kārlis Dambrāns

Publikācijas datums 08.12.2022

Atklātā konkursā uz profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Mūzikas vidusskola” (PIKC VMV) direktora amatu par uzvarētāju atzīts līdzšinējais PIKC VMV direktora vietnieks radošajā darbā un praktizējošs mūziķis Jēkabs Macpans. Darba pienākumus skolas direktora amatā J. Macpans uzsāks pildīt no 2022. gada 12. decembra.

PIKC VMV direktora galvenie darba pienākumi ir plānot, vadīt un koordinēt vidusskolas darbu, nodrošinot izglītības iestādes mērķu un uzdevumu izpildi, pārstāvēt skolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs, kā arī nodrošināt Ventspils Mūzikas vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

“Kā ļoti būtisku aspektu, ieņemot skolas direktora amatu, es uzskatu stratēģisko redzējumu, kas ir ietverts 2021. gadā administrācijas komandas izstrādātajā PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola”, attīstības un investīciju stratēģijā 2022.-2027.gadam. Tā vērsta uz progresu, mācību programmu modernizāciju, skolas, kā arī Latvijas kultūrvides attīstību. Mans redzējums par skolas attīstību turpmākajos gados veidots, saglabājot tās galveno stratēģijas misiju – profesionālu mūziķu un mācību spēku sagatavošanu Latvijas un pasaules mūzikas kultūrai,” uzsver Jēkabs Macpans.

J.Macpans kopš 2016. gada bijis PIKC VMV direktora vietnieks radošajā darbā, kā arī divus gadus strādājis par skolotāju Ventspils Centra sākumskolā. Viņš ir arī PIKC VMV profesionālās ievirzes izglītības programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas absolvents.

J. Macpans absolvējis Ventspils Augstskolu, iegūstot profesionālā bakalaura grādu tulkošanā un tulka kvalifikāciju. Šobrīd viņš apgūst papildu zināšanas un prasmes Ventspils Augstskolas maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”.

Konkurss uz PIKC VMV direktora amatu tika izsludināts, KM saņemot līdzšinējā izglītības iestādes direktora Andra Grigaļa, kurš mācību iestādē strādāja kopš 1981. gada, iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu pēc paša vēlēšanās.

Līdzīgi raksti

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums