18°C
9°C

Foto autors Google maps

Publikācijas datums 19.04.2024

Nolūkā pilnveidot Ventspils publisko infrastruktūru, ceturtdien, 18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Komunālās pārvaldes sagatavotā projekta “Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras pilnveidošana un vides pieejamības uzlabošana Staldzenes ielā” (turpmāk Projekts)iesniegšanu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda projektu iesniegumu atlasei.

Projekts paredz nodrošināt Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslas dabas vērtību saglabāšanu,cietā seguma gājēju celiņa/veloceliņa izbūvi, organizējot gājēju un velobraucēju plūsmu un mazinot antropogēno slodzi šajā Baltijas jūras pludmales kāpu zonas posmā.

Projekta īstenošana rezultātā pagarināsies veloceliņu tīklu kopgarums Ventspilī, kas dotajā brīdi sasniedzis jau 70,544 km. Izbūvējot cietā seguma gājēju celiņu/veloceliņu Staldzenes ielā, tiks turpināts jau esošais veloceliņš, kas ved uz Staldzenes stāvkrastu – visaugstāko stāvkrastu Latvijā un Staldzenes pludmali, un izveidosies jauns savienojums ar Būšnieku ezera veloceliņu, kura garums ir 8 km un kurš dod iespēju mērot šo posmu gan ar kājām, gan velosipēdu apkārt visam ezeram.

Būšnieku ezers ir iemīļots dabas objekts aktīvās atpūtas cienītājiem – peldētājiem, laivotājiem, velobraucējiem, skrējējiem, pastaigu mīļotājiem un ornitologiem. Veloceliņš aizved līdz 187 metrus garai gājēju laipai, pa kuru var nokļūt uz skatu platformu, kur vērot putnus un skaisto ezera ainavu. Tāpat pie ezera ir ierīkota labiekārtota peldvieta un piknika vietas. Jau vasaras otrajā pusē pie Būšnieku ezera Talsu ielā, iepretim Briežu dārzam, tiks uzsākta jaunas peldvietas izbūve ar inovatīvu pieeju ūdenstilpnei – būs speciāla rampa un ratiņkrēsls, ko nolūkā piekļūt ūdenim varēs izmantot cilvēki ar kustību traucējumiem. Teritoriju labiekārtos ar izbūvētu grants seguma apvienoto gājēju celiņu un veloceliņu, ezerā uzstādīs laipu, kā arī būs pieejama pārģērbšanās kabīne, pie peldvietas izvietos taktilas putnu figūras, informācijas stendu u.c. labiekārtojuma elementus.

Lai īstenotu Projekta ieceri, ir plānots piesaistīt Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (turpmāk – EJZAF) finansējumu: projekta kopējās izmaksas ir 570 000 EUR. Plānotais EJZAF finansējums ir 513 000 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums ir 57 000 EUR jeb 10% no attiecināmajām izmaksām. Projektu plānots īstenot no 2024. gada septembra līdz 2025. gada jūnijam.

Līdzīgi raksti

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums