7°C

Publikācijas datums 19.02.2024

Kurzemes plānošanas reģions (vadošais projekta partneris) 2023. gada oktobrī ir uzsācis Igaunijas–Latvijas programmas projekta Nr. EE-LV00043 “Pieejamu tūrisma galamērķu izstrāde” (“Access routes”) īstenošanu. Ventspils novada pašvaldības pārstāvji 2024. gada 15.–16. februārī piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā, kur dažādos objektos (Vastselīnas pils, Igaunijas nacionālais muzejs Tartū, Tammistu muiža, ledus laikmeta centrs) tika apskatīti vides pieejamības risinājumi.

Projekts “Access routes” ir vērsts uz mapeirons.eu iekļautās pieejamo tūrisma galamērķu ķēdes paplašināšanu Latvijā un Igaunijā, papildinot to ar jaunām pieejamām dabas takām, kultūras mantojuma vietām un citiem apskates objektiem, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumiem. Projekts ilgs divus ar pus gadus, un tā gaitā paredzēts attīstīt 30 visiem pieejamus 1–3 dienu tūrisma maršrutus, kas aptvertu gan dabas tūrismu, gan kultūras mantojumu, gan ietvertu pieejamus pakalpojumus un aktīvās atpūtas aktivitātes. Projekta ietvaros plānots radīt kreatīvus un efektīvus taktilos risinājumus 12 objektos Latvijā (Kurzemē un Vidzemē) un 9 objektos Dienvidigaunijā.

Starp Kurzemes reģiona objektiem projektā iekļauti arī Ventspils novada teritorijā esoši objekti: Elkraga dabas taka Usmā, kur 2024. gadā līdz 30. septembrim paredzēts izveidot un uzstādīt taktilo Moricsalas maketu, 8 taktilas zivju figūras (zutis – Anguilla anguilla, līdaka – Esox lucius, zandarts – Sander lucioperca, asaris – Perca fluviatilis, repsis – Coregonus albula, plaudis – Abramis brama, rauda – Rutilus rutilus, līnis – Tinca tinca) un uzstādīt teleskopu.

Vairāk par projektu: EE-LV00043 “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes) – KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS (kurzemesregions.lv)

Līdzīgi raksti

Ventspils novads, Latvija

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums