15°C
9°C

Piedalās Ventspils Kultūras centra vidējās paaudzes un jauniešu tautas deju ansamblis “Liedags”, Ventspils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kurzeme”, Ventspils Kultūras centra senioru deju kolektīvs “SenKurzeme”, Ventspils Augstskolas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Strautuguns”, Tārgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”, Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”, Usmas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Usma”, Ances Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance”.

Saistītie pasākumi

Seko mums