20°C
19°C

Foto autors Ventspils novada foto arhīvs

Zlēku baznīcā mūzicēs ērģelniece Līga Ivāne un burvīgas balss īpašniece Katrīna Paula Felsberga. Koncertā tiks izmantoti abi Liepājas meistara K. A. Hermaņa radītie instrumenti: 1875. gadā uzbūvētās ērģeles un ap 1890. gadu Pēterburgā tapušais flīģelis. Koncerta romantisko gaisotni uzsvērs Fr. Šūberta dziesmas, A. Rittera sonāte ērģelēm un retāk atskaņota pirmā latviešu ērģeļvirtuoza Ādama Ores mūzika.

Saistītie pasākumi

Seko mums