19°C
18°C

Foto autors Ventspils novada foto arhīvs

Stiprinot un popularizējot burdondziedāšanas tradīcijas un iezīmējot tās plašo daudzveidību, burdona festivāls “Nosargāt gadsimtus” pulcēs folkoras kopas gan no Latvijas, gan ārzemēm – Gruzijas, Sardīnijas (Itālija) Ziemeļmaķedonijas un Baltijas valstīm. Festivāls norisināsies trīs dienas no 5. līdz 7. jūlijam Suitu kultūrtelpā – UNESCO nemateriālā mantojuma vietās Alsungā, Gudeniekos un Jūrkalnē. Festivāla otrajā dienā – 6. jūlijā – īpašs akcents tiks likts uz suitu kultūrtelpas tradīciju pārmantojamību un prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm. Dižkoncerts “Es apviju zelta viju visgarām jūras malu” dalībniekus pulcēs Jūrkalnes Ugunspļavā, kas spilgti demonstrēs kultūras tradīciju daudzveidību un savdabību Eiropā un pasaulē. Koncertu noslēgs simbolisks vēstījums pie jūras, aicinot nosargāt unikālās suitu un citu pasaules kultūru vērtības. Dienas izskaņā – danču vakars Jūrkalnes Ugunspļavā, spēlēs etno kompānija “Zeidi”. Ieeja apmeklētājiem bez maksas.

Saistītie pasākumi

Seko mums