5°C

Foto autors Ventspils hronikas arhīvs

Publikācijas datums 05.02.2024

Lai pilnveidotu Ventspils pašvaldības publisko infrastruktūru, pirmdien, 5. februārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodrošināt pieejamību un aprīkojumu jaunai Būšnieku ezera peldvietai Talsu ielā iepretim Briežu dārzam.

Jaunu Būšnieku ezera peldvietu paredzēts izveidot, Ventspils Komunālai pārvaldei piedaloties projektā Nr. EE-LV00043 “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (“Access Routes”) (turpmāk – Projekts) Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam 1. uzsaukuma projektu konkursa ietvaros “Pieejamu tūrisma maršrutu  attīstība”.

Projektu plānots īstenot, lai nodrošinātu Būšnieku ezera dabas vērtību saglabāšanu, uzlabotu tā pieejamību un nodrošinātu iespēju Būšnieku ezera takas apmeklētājiem ar kustību ierobežojumiem piekļūt ezeram visā tā apkārtnē. Projekta ietvaros tiks ierīkotas inovatīvas pieejas peldvietai pie Talsu ielas, iepretim Briežu dārzam. Plānots izbūvēt grants seguma apvienoto gājēju ceļu un veloceļu, laipu ezerā, izvietot taktilas putnu figūras, pārģērbšanās kabīni un informācijas stendu.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, savukārt, Ventspils Komunālā pārvalde plāno piedalīties Projektā kā Būšnieku ezera pieejamības pilnveidošanas aktivitāšu īstenošanas koordinators.

Projekta ieceri īsteno atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldības investīciju plānam 2021.–2027. gadam, kas apstiprināts ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 14. septembra lēmumu Nr. 166 “Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 17. novembra lēmumā Nr. 202 “Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu””.

Projekta īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu attiecināmās izmaksas ir 64 000 EUR. Valsts budžeta finansējums no Projekta attiecināmajām izmaksām ir 16 000 EUR. Pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ir ne vairāk kā 3 494 EUR. Projekta kopējās plānotās neattiecināmās izmaksas ir 83 494 EUR.

Projekta īstenošanas periods plānots no 2024. gada līdz 2025. gadam.

Līdzīgi raksti

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums