17°C
9°C

Foto autors Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

Veidojies 17. gs. sākumā. Līdz 19. gs. vidum pie Tirgus laukuma atradās rātsnams. Tirgus un Skolas ielas krustojumā atrodas vecākais (1646) dzīvojamais nams Ventspilī. Populāra pilsētnieku un viesu iepirkšanās vieta.

Tirgus laukums sen sev pievērsis Ventspils senās apbūves un plānojuma pētnieku uzmanību. Savulaik tas uzskatīts par senāko Ventspils centru. Ventspils vēsturiskā centra pētniece arhitekte Rita Zandberga (1929.-1993.) savulaik uzskatīja, ka Tirgus laukums izveidots laikā no 14. Līdz 17.gs. Taču, pamazām iepazīstoties ar arhīvos saglabātajām ziņām, viņa nonāca pie secinājuma, ka Tirgus laukums izveidots un tirgus laukuma komplekss celts 17. gs. sākumā, laikā, kad viduslaiku Ventspils jau eksistēja, un tātad tā nav senākā pilsētas daļa.

2009. gadā tirgus laukumā notika rekonstrukcijas darbi un 5.decembrī tas tika atklāts ar vērienīgu pasākumu.Pēc rekonstrukcijas tirgus laukums ir ieguvis jaunu bruģakmens segumu, ar kuru ir iezīmēta vēsturiskā 18. gs. tirgus saimniecisko būvju atrašanās vieta un pamatu kontūras, kas dod iespēju tūristiem iepazīties ar vēsturisko Tirgus laukuma būvju izvietojumu.

Tāpat uzbūvēta īpaša „Tirgus aka” ar pilsētas ģerboņiem, radot iespēju tūristiem un citiem tirgus apmeklētājiem ūdeni lietot ne tikai dzeršanai, bet arī lai nomazgātu tirgū iegādātos augļus un dārzeņus. Saulainā laikā aka darbojas arī kā saules pulkstenis, savukārt no tās pamatnes laukuma iesegumā izvērstas četras līnijas, kas norāda uz četrām debess pusēm.

Kā centrālais rekonstruētā tirgus laukuma objekts uzstādīts zvanu tornis ar pulksteni, kas simbolizē kādreiz rātskungu nerealizēto ieceri Rātsnama tornī uzstādīt pilsētas centrālo laikrādi. Pulkstenī apvienota laika un skaņu saspēle, izvietojot pulksteni un zvanu rindas. Trīs pulksteņu ciparnīcas katra sniedz atšķirīgu informāciju – Latvijas laiku, Mēness fāzi un attiecīgo nedēļas dienu. Apaļās stundās pulkstenis atskaņo dziesmas „Pie dzintara jūras” melodiju, bet plkst. 12:33 un 00:33 ar Ulda Marhilēviča dziesmas „Uz priekšu, Kurzeme” piedziedājumu ieskandē īpašo Ventspils laiku. Zvanu torņa ēkā atrodas atraktīvs elements – lieli skaitāmie kauliņi, kā arī tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidota svaru, tilpumu un mēru ekspozīcija.

Tirgus laukums rekonstruēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Ventspils pilsētas domes un valsts budžeta finansējumu projekta „Ventspils pilsētas vēsturiskā centra atjaunošana tūrisma attīstībai” ietvaros.

Ventspilī ir pieejami vairāki dzeramā ūdens punkti jeb āra brīvkrāni, kuros ir pieejams tīrs un kvalitatīvs ūdens no centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Viens no tiem ir uzstādīts Tirgus laukumā. Pilsētā esošie dzeramā ūdens brīvkrāni darbojas sezonāli – no maija līdz oktobrim.

Tirgus iela 10

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums