17°C
10°C

Foto autors Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

Iespaidīgs piemineklis izvesto ļaužu un viņu māju piemiņai. 20. gadsimta 30. gados Rāpatos bijušas 70 mājas.

Uz piemiņas vietu ved akmens plāksnes ar māju vārdiem, kuru vairs nav. 

6W49+VC Rāpati, Ugāles pagasts, Latvija

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums