earth

Mūsų svetainėje naudojami trečiųjų šalių slapukai, skirti patobulinti Jūsų apsilankymą mūsų puslapyje, ir slapukai, užtikrinantys svetainės visitventspils.com veikimą. Toliau naršydami mūsų svetainėje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, naršyklės saugumo nustatymuose galite pažymėti „Niekada nepriimti slapukų“. Atsisakius slapukų gali sutrikti svetainės veikimas. Daugiau apie slapukus skaitykite čia

Ventspils

Profilis
Autorizuotis

Taisyklės

preview
 • www.visitventspils.com – plačiajai visuomenei skirtas įvairaus pobūdžio pramogų ir turistinių renginių bei tarpusavio komunikacijos portalas, kurio veiklą organizuoja ir koordinuoja Ventspilio miesto taryba, toliau tekste – „Taryba“.
 • Portalo www.visitventspils.com taisyklės yra skirtos ir privalomos kiekvienam portalo www.visitventspils.lv vartotojui, nepriklausomai nuo to, ar jis yra, registruotas, ar neregistruotas šio portalo vartotojas.
 • Taryba turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šias taisykles ir šios pataisos įsigalioja portale www.visitventspils.com skelbimo dieną.
 • Laikoma kad portalo www.visitventspils.com vartotojai visiškai sutinka su šiomis taisyklėmis, taip pat ir su visais jų pakeitimais. Kiekvienas portalo www.visitventspils.com vartotojas privalo reguliariai perskaityti šias taisykles, kad laiku susipažintų su įvykdytais pakeitimais.
 • Kiekvienam registruotam portalo www.visitventspils.com vartotojui draudžiama skelbti tretiesiems asmenims savo prieigos prie portalo duomenis.
 • Komercinio pobūdžio renginiai portale www.visitventspils.com leidžiami tik suderinus su portalo www.visitventspils.com administratoriumi.
 • Sutinkate, kad norite gauti naujienas apie svetainės www.visitventspils.com atnaujinimus elektroniniu paštu.
 • Taryba turi teisę savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo, ištrinti portalo registruotų vartotojų profilius, taip pat apriboti arba drausti prieigą prie www.visitventspils.com, ir nėra už tai atsakinga.
 • Kiekvienas portalo www.visitventspils.com vartotojas yra atsakingas už bet kokią informaciją, kurią jis skelbia portale, įskaitant, bet neapsiribojant, savo profilio duomenis, nuotraukas, vaizdo medžiagą, muzikinius įrašus, tinklalapius su visomis minėtomis medžiagomis, taip pat yra atsakingas už pasekmes (įskaitant juridines), išplaukiančias iš tokios informacijos skelbimo arba siuntimo. Portale www.visitventspils.com draudžiama skelbti arba siųsti kitiems portalo vartotojams:
  - Informaciją (įskaitant ir nuotraukas, vaizdo ir garso medžiagas), kurią siunčiant ar skelbiant pažeidžiamos trečiųjų asmenų bet kokios intelektinės nuosavybės (autorines ir kt.) teisės;

  - Informaciją, kuri pažeidžia geros moralės principus;

  - Informaciją, skatinančią smurtą, tautinę ar kitokią neapykantą arba kitokius neteisėtus veiksmus;

  - Vulgarią, šmeižiančią arba kaip kitaip žeidžiančią informaciją;

  - Politinę informaciją, kuri, pvz., galėtų būti laikoma politine agitacija ir/arba juodinimu;

  - Informaciją su kompiuteriniais virusais, arba tokią, kuri sukurta, kad kenktų kompiuterio arba elektroninio ryšio programinei įrangai (saugumui);

  - Informaciją, kuriai būdingas surogatinio pašto (junk mail, spam, chain letter) arba nesuderintos reklamos pobūdis;
  - Pornografinę arba pernelyg erotinę informaciją;
  - Kitokią informaciją, kuri gali trukdyti normaliai portalo www.visitventspils.com veiklai arba saugumui.

Konstatavus tokią programą, Taryba turi teisę nedelsiant šią informaciją ištrinti, taip pat  pašalinti šią informaciją paskelbusio asmens profilį arba laikinai blokuoti jam prieigą prie portalo.

 • Taryba nėra atsakinga už portale www.visitventspils.com paskelbtą arba vartotojų tarpusavyje siunčiamą informaciją ir pasekmes (įskaitant juridines), kurios išplaukia iš šios informacijos skelbimo arba siuntimo. Taip pat Taryba nėra atsakinga už prieigą prie portalo, portalo vartotojų tarpusavio komunikaciją, bet kokias portalo veiklos techninio pobūdžio problemas, portalo vartotojo profilio duomenų pasikeitimus dėl kito asmens neautorizuotos prieigos. Visa portalo veikla (įskaitant siūlomas paslaugas) yra siūloma tokia, kokia yra („as – is”), be jokių papildomų garantijų iš Tarybos pusės. Be to, Taryba jokiu būdu nėra atsakinga už bet kokio pobūdžio nuostolius, kuriuos portalo www.visitventspils.com vartotojai patyrė dėl portalo ir jame siūlomų paslaugų naudojimo.
 • Portalo www.visitventspils.com vartotojas privalo imtis veiksmų, kad apsaugotų Tarybos teisinius interesus („to hold harmless and indemnify”) nuo visų trečiųjų asmenų pretenzijų, kurios gali būti reiškiamos Tarybai, ir bet kokiu būdu susijusios du portalo naudojimu atitinkamo asmens atžvilgiu.
 • Kurdama informaciją portale arba el. paštu, Taryba turi teisę informuoti portalo www.visitventspils.com vartotojus apie įvairias su portalu susijusias naujienas.
 • Visi portale www.visitventspils.com paskelbti asmens duomenys yra apsaugoti pagal LR teisių reikalavimus. Šių duomenų apdorojimas vykdomas laikantis LR įstatymų nustatytų bendrųjų asmens duomenų apdorojimo principų.
 • Visos intelektinės nuosavybės teisės į portalą www.visitventspils.com priklauso tik Tarybai. Tuo atveju, jei šios teisės yra pažeidžiamos, kaltas asmuo yra atsakingas įstatymų nustatyta tvarka, taip pat yra atsakingas už visus Tarybos dėl to patirtus nuostolius.
 • Visi su šiomis taisyklėmis susiję ginčai, kylantys Tarybai ir portalo www.visitventspils.com vartotojams, yra sprendžiami tarpusavio susitarimo keliu. Jeigu tokiu būdų ginčą išspręsti nepavyksta, jis sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • Portalu www.visitventspils.com gali naudotis visi jo lankytojai, bet prizus gali laimėti tik registruoti lankytojai, naudodamiesi kuria nors iš siūlomų paslaugų ir įvedę galiojantį el. pašto adresą.

Kaip užsidirbti ventų?

Į prizą – ventus – pretenduoja visi registruoti portalo vartotojai, veikiantys vadovaujantis bendrosiomis portalo www.visitventspils.com taisyklėmis. Ventų galima užsidirbti taip:

- Kelionės konstruktorius-klipas (200 ventų)

 • - Ventspilingas (200 ventų)
 • - Testo atlikimas (50 ventų)
 • - Savo maršruto sukūrimas (150 ventų)
 • - Pasidalijimas tinklalapio turiniu socialiniuose tinkluose (5 ventai)
 • - Registracija tinklalapyje (50 ventų)
 • - Pasidalijimas savo sukurtu turiniu (patvirtintu kelionės klipu, patvirtinta ventspilingo nuotrauka, testo rezultatu, savo sukurtu maršrutu) kuriame nors iš savo socialinių tinklų (50 ventų)
 • Žaidimai - Patirk Ventspili! (500 ventų), Ventspilio brangenybes (100 ventų), Siaurasis geležinkelis (250 ventų), Važinėkite po Ventspilį! (500 ventų), Atspėk, kas tai yra! (500 ventų).
 • Už kiekvieną iš atliktų veiksmų suteikiamas ventų skaičius pereina į portalo www.visitventspils.com vartotojo sąskaitą.
 • Maksimalus ventų skaičius vieno vartotojo sąskaitoje – 2000 ventų. Kai yra sukaupiama ši suma, lankytojas gali ir toliau dalyvauti portalo renginiuose, bet už juos ventų nebegauna.
 • Ventus galima atsiimti per 24 mėnesius nuo registracijos dienos. Jeigu per minėtą laikotarpį ventai neatsiimami, jie automatiškai pašalinami iš vartotojo sąskaitos.
 • Prizą galima atsiimti Ventspilio Turizmo informacijos centre, pateikiant unikalų autorizacijos kodą bei asmens dokumentą.

Kelionės konstruktorius

 • Į 200 ventu prizą pretenduoja tie registruoti vartotojai, kurie sukuria savo klipą pagal bendrąsias www.visitventspils.com vartojimo taisykles ir jeigu klipe panaudojama bent 10 atpažįstamų Ventspilio vietų ar objektų nuotraukų.
 • Už administratoriaus patvirtinto kelionės konstruktoriaus sukūrimą, vienas sąskaitos savininkas pretenduoja į 1 prizą kartą per 12 mėnesių.
 • Apie taisykles atitinkančio klipo sukūrimą vartotojas yra informuojamas per 72 valandas, gaudamas atsakymą el. pašto adresu, kurį vartotojas nurodė portale www.visitventspils.com.
 • El. pašte yra nurodomas tinklalapis, iš kurio vartotojas gali pasisiųsti savo sukurtą klipą per 2 savaites nuo klipo sukūrimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, klipą galima bus peržiūrėti www.visitventspils.com Youtube kanalu welcometoventspils.

.Ventspilingas

 • Į 200 ventų prizą pretenduoja tie registruoti vartotojai, kurie portale www.visitventspils.com paskelbia nuotrauką, kurioje matomas žmogus daro sąlyginę „V” raidę, kuriuo nors iš dviejų siūlomų variantų, ir ši nuotrauka atitinka bendrąsias portalo naudojimo taisykles.
 • Už administratoriaus patvirtintos vienos ventspilingo nuotraukos paskelbimą portale www.visitventspils.com, vienas sąskaitos savininkas pretenduoja į 1 prizą kartą per 6 mėnesius.
 • Apie taisykles atitinkančios nuotraukos paskelbimą, sąskaitos savininkas yra informuojamas per 72 valandas, gaudamas atsakymą el. pašto adresu, kurį vartotojas nurodė portale www.visitventspils.com.

Pasidalinimas tinklalapio turiniu

 • Į 5 ventų prizą pretenduoja tie registruoti vartotojai, kurie, aktyvuodami kurią nors iš portalo turinio tinklalapyje esančių socialinių ryšių ikonų (draugiem.lv – rekomenduoti, facebook.com – Like, twitter.com – tweet, google+ – +1) savo socialinių ryšių profiliuose dalinasi portalo www.visitventspils.com turiniu.
 • Už pasidalinimą portalo www.visitventspils.com turiniu, vienas sąskaitos savininkas pretenduoja į 1 prizą kartą per 3 dienas (per 12 mėnesių ne daugiau kaip 121 kartą).

Maršruto sukūrimas

 • Už naujo maršruto sukūrimą portale www.visitventspils.com registruoti vartotojai pretenduoja į 150 ventų prizą. Maršrutas kuriamas vadovaujantis bendrosiomis tinklalapio taisyklėmis.
 • Už maršruto sukūrimą portale www.visitventspils.com, vienas sąskaitos savininkas pretenduoja į 1 prizą kartą per 4 mėnesius.

Testas

 • Už atsakymą į testo klausimus portale www.visitventspils.com registruoti vartotojai pretenduoja į 50 ventų prizą. Į testo klausimus atsakoma vadovaujantis bendrosiomis tinklalapio taisyklėmis.
 • Prizas už atsakymus į testo klausimus portale www.visitventspils.com vienam sąskaitos savininkui suteikiamas kartą per mėnesį.

Registracija portale

 • Už registravimąsi (naujos sąskaitos sukūrimą) portale www.visitventspils.com, vartotojai gauna vienkartinį prizą – 50 ventų. Į šį prizą kiekvienas registruotas vartotojas pretenduoja tik vieną kartą.

Dalijimasis savo sukurtu turiniu socialinių ryšių tinkluose

 • Kiekvienas registruotas portale www.visitventspils.com vartotojas pretenduoja į 50 ventų prizą, jeigu jis pasidalina savo sukurtu turiniu savo socialinių ryšių profiliuose.
 • Vartotojas pretenduoja į papildomą prizą, vieną kartą pasidalindamas kiekvienu iš savo sukurtų objektų (patvirtintas klipas, patvirtinta nuotrauka arba kita foto konkurso nuotrauka, testo rezultatas, sukurtas maršrutas).
Žaidimai 
 • Patirk Ventspili! (500 ventų), Ventspilio brangenybes (100 ventų), Siaurasis geležinkelis (250 ventų), Važinėkite po Ventspilį! (500 ventų), Atspėk, kas tai yra! (500 ventų).
 • Gauk ventų tikriausiai kas 24 valandas.

Kaip atsiimti ventus?

 • Kiekvienas registruotas portalo www.visitventspils.com vartotojas gauna unikalų prieigos kodą.
 • Pateikdami savo unikalų kodą ir asmens dokumentą, registruoti portalo www.visitventspils.com vartotojai gali iškeisti savo virtualiai uždirbtus ventus į tikruosius Ventspilio Turizmo informacijos centre.
 • Virtualiai uždirbtus ventus būtina atsiimti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo jų gavimo. Jeigu per minėtą laiką ventai neatsiimami, jie automatiškai pašalinami iš vartotojo sąskaitos.
Keitimo kursas
100 ventų = 1 EUR
Darbo laikas

08:00-18:00 (1,2,3,4,5);

10:00-16:00 (6)

10:00-16:00 (7)

Kontaktai

Adresas: Darzu gatvė 6, Ventspilis, LV3601
Telefonas
: +371 63622263, +371 29232226
El. pašto adresas: tourism@ventspils.lv

Sekite mus
Apie Ventspilį