22°C
15°C

Foto autorius Puzes luterāņu baznīcas foto arhīvs

Puzės liuteronų bažnyčia buvo pastatyta 1692 m., vadovaujant Puzės dvaro savininkui Emerichui von Mirbachui. Legenda byloja, kad baronas išsirinko mergaitę įmūryti į bažnyčią.

Virš įėjimo į bažnyčią yra keturi Mirbachų giminės reljefai-herbai (1692 m.) ir Aivaro Lembergo herbas – padėka už į bažnyčios atstatymą investuotas lėšas.

Vargonai K. Hermanio pagaminti 1844 m. Liepojoje, o 1990 m. baigti restauruoti ir išplėsti.

Prie bažnyčios palaidotas entomologas, Puzės parapijos klebonas Johannesas Heinrichas Kavalsas (1799-1881).

Bažnyčios altoriaus paveikslą „Kristaus nukėlimas nuo kryžiaus“ K. Vėberis nutapė 1879 m.

+371 29486314 (Apžiūrai patalpose)
[email protected]
www.puzesbaznica.lv

82H5+HM Puzes muiža, Puzes pagasts, Latvija

Kalendorius su aktualiais renginiais Ventspilyje ir jo apylinkėse

Sekti mus