17°C
10°C

Foto autorius Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

Prisiminimo ženklų „Vilties Burė“ skultorius Girts Burvis pažymėjo vietą, kur 1944-1945 metais nuo rudens iki pavasario, bijodami pasikartojančios sovietinės okupacijos, bet nenorėdami evakuotis į sugriautą sovietų armijos grėsmingą Vokietiją, dalis Latvijos piliečių traukėsi prie jūros, kaip tik vienintelių įmanomų būdu persikelti į neutralią Švediją.

Pabėgėlių valčių kelionės tikslas buvo arčiausia Latvijos Švedijos teritorijos dalis-Gotlando sala, ir kelionės labiausiai prasidėjo nuo Kuržemės vakarinės pakrantės (iš Jūrkalnės į Gotlando salą tiesia linija yra 90 jūrmilių, arba apie 170 km).

Memorialinis simbolis sukūrtas kaip latvių pabėgėliams atminti simbolizuojančia vilties burė. Tai pastebiamas plyšys skyrybų dramą, sunkumų ir skausmo simbolis mūsų tautos svetimoje šalyje.

3C78+R5 Ošvalki, Jūrkalnes pagasts, Latvija

Kalendorius su aktualiais renginiais Ventspilyje ir jo apylinkėse

Sekti mus