15°C
15°C

Foto autor Ventspils hronikas arhīvs

Avaldamise kuupäev 11.09.2023

Vastavalt „Veemajandusseadusele“ lõpetab Ventspilsi sinilipurand 15. septembril ametlikult tänavuse ujumishooaja, langetades sellega juba 25. järjestikust ujumishooaega lehvinud sinilipu. Järk-järgult eemaldatakse ka ujumishooajal randa paigaldatud inventar, teatab Ventspilsi kommunaalamet.

Sel kevadel tehti Ventspilsi rannas mitmesuguseid heakorratöid, mille raames puhastati luitealal kõik rannateed sinna kogunenud liivast. Talvel kogunes tuuliste ilmade tõttu luitealale suur hulk liiva, mis kattis kõik rannateed.

Ka sissesõidutee rolli täitva rannatee nr 6 puhastamisel eemaldati tänavu umbes 250 kuupmeetrit liiva, mis viidi Venta lähedale puhkealadele Ābolu tänava ja Graudu tänava lõppu. Peale kõigi sissepääsuteede puhastamist paigaldati puidust jalgteed, samuti korrastati rannainventari. Sel aastal tehti veel kaks suuremahulist laudteede remonti sissepääsude nr 6 ja nr 7 juures, kuna lauad olid kasutamise käigus tugevalt kulunud. Ametliku ujumishooaja lõppedes viiakse paigaldatud rannavarustus talvekorterisse.

Töid teostati projekti „Rannamajanduse praktiliste tegevuste elluviimine“ (projekti registreerimisnr 1-08/42/2023) raames. Projekti kogurahastus on 200 000 eurot, millest Ventspilsi kaasrahastus projekti elluviimiseks on 8550 eurot. Projekti rahastab Läti Keskkonnakaitsefond, omalt poolt toetab projekti keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeerium koostöös Läti Omavalitsuste Liiduga.

Sarnased artiklid

Sarnased artiklid

Kalender päeva sündmustega Ventspilsis ja selle ümbruses

Järgnege meile