18°C
18°C

Foto autor Rindas evanģēliski luteriskā baznīcas un Mācītājmuižas foto arhīvs

Rinda luteri kiriku praegune kivist kirikuhoone on ehitatud aastatel 1833–1835. Selle ehitas parun Karla Otto fon Bērs. Kiirikuhoone seinte ehitamiseks on kasutatud Kurzeme kirikute arhitektuuris mitte nii levinud materjale – tükeldatud rändrahne, nurkade kaunistamiseks punaseid telliseid. Kiriku sissepääsu rõhutab 1904. aastal ehitatud sihvakas torn, hoone nurkades on aga väikesed dekoratiivsed püramiiditaolised tornikesed. 10. novembril 1835 pühitseti kirik sisse. Kahjuks pole puunikerdaja ja puuseppade nimed teada. 1877. aastal laiendati kirikut kolmandiku võrra, andes sellele 400 istekohta.

1841. 1841. aastal paigaldati Rinda kirikusse kell, mille valas esimene Läti kellavalaja Ulrihs Johans (Jānis) Kleinšmits. Kella kaal oli 50 kg. See on üks esimesi kirju kella peale, kus tekst on salvestatud läti keeles. Kahjuks pole kella säilinud, sest see viidi 1. maailmasõja ajal Venemaale ja seda pole kätte saadud. Kiriku uhkuseks on ka orel, mille valmistas 1854. 1852. aastal Karls Bitners, kuid mille 2005. aastal restaureeris Ugāle orelimeister Jānis Kalniņš.

+371 26310795
[email protected]

GV9R+33 Rinda, Ances pagasts, Latvija

Kalender päeva sündmustega Ventspilsis ja selle ümbruses

Järgnege meile