8°C

Foto autor Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

See tabel võtab kokku ametlike ujumisalade veekvaliteedi seire tulemused 2023. aasta ujumishooajal. Tabelit uuendatakse iga kuu viimaste seiretulemustega. Analüüside tulemusi hinnates on ujumiskohtades piisav veekvaliteet ja ujumine lubatud, välja arvatud juhtudel, kui on seatud ajutised supluspiirangud. Kõige värskem info supluspiirangu kaotamise kohta on kättesaadav Terviseinspektsiooni kodulehel rubriigis “Uudised”.

+371 29232226
[email protected]

Dārzu iela 6

Kalender päeva sündmustega Ventspilsis ja selle ümbruses

Järgnege meile