3°C

照片作者 Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

Lai šī karte kalpo Jums par vēstnesi Kurzemes un kurzemnieku labākai iepazīšanai.

Lejupielādei pieejama šeit: Kurzemes Tūrisma karte LV2021

Файл для скачивания доступен здесь: Западная Латвия Туристическая карта RU 2021

For downloading available here: West Latvia Tourist map ENG 2021

Hier zum Download verfügbar: Westlettland Tourismuskarte DE 2021

+371 29232226
[email protected]

Dārzu iela 6

文茨皮尔斯及其周边的时事日历

订阅我们