23°C
12°C

在拉脫維亞和愛沙尼亞旅行時,我們邀請您參觀軍事遺產地,這些地方展示了從 1914 年第一次世界大戰開始到 1918 年兩國獨立直至 1990/1991 年恢復的時間。 年。 這些是博物館、堡壘、軍事裝備、步道、掩體、戰場、軍事城市、基礎設施、紀念館。

地圖上標註了兩國的150處軍事遺址,並標有名稱和簡要說明、地址和電話號碼。 自然界中可看到的幾個地方,如戰役遺址、紀念遺址、舊軍事建築等,地址和電話號碼不存在,因此不在列表中。 所有位置都有 GPS 坐標。 它們都代表了一個或多個歷史階段的發展:

  • 第一次世界大戰/獨立戰爭 1914 – 1920
  • 第二次世界大戰 1939 – 1945
  • 民族游擊隊運動 – 森林兄弟 1944 – ~1957。
  • 蘇聯佔領和恢復獨立 1945 – 1991

小册子中简要描述了历史的各个阶段,其中还包含有关拉脱维亚和爱沙尼亚国家独立的战斗重建事件、阅兵和假期的信息。


Lejupielādei pieejama šeit: Brošūra un karte “Militārais mantojums Tūrisms. Latvija – Igaunija” 2021

Файл для скачивания доступен здесь: Брошюра и карта «Туризм военного наследия. Латвия – Эстония» 2021

For downloading available here: Brochure and map “Military Heritage Tourism. Latvia – Estonia” 2021

Allalaaditav siit: Brošüür ja kaart “Militaarajaloo Parand Turism. Latvia – Estonia” 2021

Hier zum Download verfügbar: Broschüre und Karte “Militarerbe tourismus. Lettland – Estland” 2021

Dārzu iela 6

文茨皮尔斯及其周边的时事日历

订阅我们