4°C

照片作者 Ventspils hronikas arhīvs

出版日期 04.01.2023

星期二,1月10日,11:00,在利沃尼亚骑士团城堡旁边的文茨皮尔斯港口长廊的城堡山上,现代艺术环境的对象 – “LATA”隆重开幕,2013年底,为了纪念丢失的拉脱维亚货币 – 拉特,文茨皮尔斯市政府国际关系专家西吉塔·海伦娜·布隆伯格[Sigita Helēna Blumberga]告知了这一消息。

文茨皮尔斯市议会董事会和拉图纪念碑的作者 – 著名的拉脱维亚雕塑家格列布·潘捷列夫 [Gļebs Panteļejevs]和建筑师安德里斯·韦德曼尼斯 [Andris Veidemanis]将出席此次活动。

2014 年,文茨皮尔斯博物馆的首席研究员兼副馆长阿曼兹·维茹普斯[Armands Vijups]怀着延续拉脱维亚国家货币记忆的想法向市议会发表讲话。 城堡山上的雕塑地点并非偶然选择,因为它提供了文茨皮尔斯港的景色 – 1925年至1926年,英国皇家铸币厂铸造的部分银币卸货和存放的地方第一次直接来到拉脱维亚土地是在文茨皮尔斯。 因此,具有象征意义的是,文茨皮尔斯是拉脱维亚第一个也是迄今为止唯一一个将拉特的记忆作为当代艺术对象永垂不朽的地方

为了保留拉特作为公共艺术作品的文化和历史意义,文茨皮尔斯市政府宣布将于2021年举办设计竞赛,其中雕塑家格列布·潘捷列夫和建筑师安德里斯·韦德曼尼斯的作品“进化” [“Evolūcija”]赢得了22个设计理念的竞赛。 铝铸拉特百年的环境对象是根据1992年 1 拉特硬币的设计创建的,直径3米,具有活跃和多样化的轮廓,根据视角的选择强烈改变配置。 三文鱼的形象以立体、逼真的风格创作。

拉脱维亚拉特作为我国的国家象征,是在困难时期形成和“生存”的。 它存在的第一阶段持续了18年多 – 它出现于1922年,作为一个独立国家的支付手段流通,直到1941年春天,在拉脱维亚独立国家存在后仅略微幸存下来。1993年,新国家货币的硬币和纸币进入了拉脱维亚公民的钱包。国家货币流通的第二阶段也不长 – 2013年向欧元的过渡标志着这一国家符号存在的终结。

1993. gadā Latvijas iedzīvotāju makos nonāk atjaunotās nacionālās valūtas monētas un banknotes. Arī otrais nacionālās valūtas apgrozības posms nav ilgs – pāreja uz eiro 2013. gadā iezīmē šī nacionālā simbola pastāvēšanas beigas.

類似文章

類似文章

文茨皮尔斯及其周边的时事日历

订阅我们