18°C
16°C
Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

休閒區提供:

  • 車道和停車場;
  • 船坡道;
  • 救生圈;
  • 長凳;
  • 更衣室;
  • 鞦韆;
  • 餐桌;
  • WC 在夏季。

海水淡季期間,海水浴區禁止垂釣!

Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

9HCV+MH Ventspils, Ventspils pilsēta, Latvija

文茨皮尔斯及其周边的时事日历

订阅我们