2°C

照片作者 Ventspils Tūrisma informācijas centra foto arhīvs

欢迎来到文茨皮尔斯的连吉亚花园!

在这里,步行道沿着各种游乐场和娱乐设施蜿蜒而行:

  • “你好”
  • “乌龟”
  • “奶牛”
  • “螃蟹螃蟹”
  • “云羊”
  • “卢托什的帽子”
  • “卢托什的靴子”
  • “卢托什的钥匙和按钮”

这条路线对大小交通都是安全的。

Kuldīgas iela 66

文茨皮尔斯及其周边的时事日历

订阅我们