-5°C

Foto autors Ventspils Digitālais centrs

Publikācijas datums 17.03.2023

Ceturtdien, 16. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra projekta “Inženierzinātne ikvienam” realizāciju.

Viens no Ventspils Digitālā centra galvenajiem darbības virzieniem ir nodrošināt pieeju tehnoloģijām Ventspils iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tai skaitā iedrošinot apgūt jaunas ar tehnoloģijām saistītas zināšanas.

 Lai veicinātu sociālekonomisko iekļaušanu atstumtajām kopienām, piemēram,  mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgākās situācijās esošajām grupām, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,  būtiski ir strādāt gan pie šai mērķauditorijai jaunu saistošu mācību programmu izveides, gan pasniedzēju profesionālās pilnveides.

Projekta mērķis ir veicināt atstumto kopienu integrēšanu sabiedrībā, konkrētāk, bērnu ar mācīšanās traucējumiem (piemēram, disleksija, diskalkulija) vai īpašām vajadzībām (piemēram, kustību traucējumiem vai ar viegliem garīgiem traucējumiem), izmantojot ar tehnoloģijām saistītas STEAM aktivitātes.

Izglītojošas apmācības tiks īstenotas arī pedagogiem, kuri ikdienā strādā ar iepriekš minētajiem bērniem, kā arī pieaugušajiem, kuri ir vecāki vai aprūpētāji šādiem bērniem. Tāpat projekta ietvaros tiks veiktas pieredzes apmaiņas aktivitātes un plānota zinātnes centra VIZIUM jaunu eksponātu iegāde un arī esošo eksponātu papildināšana.

Lai projekta mērķi tiktu sasniegti, Ventspils Digitālais centrs sadarbosies ar partneriem no Lietuvas – Paņevežu pašvaldību, robotikas centru “RoboLabas“ un Paņevežu STEAM centru.

Ventspils Digitālā centra pieaugušo izglītības speciālisti projekta ietvaros gūs jaunu pieredzi projekta mērķauditorijai atbilstošu mācību programmu izveidē un pilnveidošanā.

Plānotais projekta kopējais finansējums 602 370 EUR, no tā Ventspils Digitālā centra projekta daļa – 299 585 EUR, t.sk. 80% ERAF finansējums – 239 668 EUR, 10% Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums – 29 958 EUR un 10% valsts budžeta finansējums – 29 958 EUR. Projekts tiks īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas  2021. – 2027. projektu konkursa prioritātes “Sociāli iekļaujoša sabiedrība” ietvaros. Projekta īstenošanas periods no 2023. gada septembra līdz 2025. gada augustam (24 mēneši).

Līdzīgi raksti

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums