16°C
19°C

Foto autors Ventspils hronikas arhīvs

Publikācijas datums 11.09.2023

Valsts SIA ”Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) publicējusi pārskatu ( Pārskats) par gaisa kvalitāti Latvijā 2022.gadā. Gaisa kvalitātes normatīvus nosaka 2009.gada 3.novembra MK noteikumi Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekļautas 7 pilsētu novērojumu stacijas, kurās nepārtrauktā automātiskā režīmā tiek novērota gaisa kvalitāte pilsētās, un 2 lauku fona stacijas, kurās tiek novērtēta pārrobežu gaisa masu pārneses ietekmē.

Gaisa kvalitātes novērojumu staciju galvenais uzdevums ir sniegt informāciju par ārtelpas gaisa kvalitāti troposfērā (neietverot darba vidi) un salīdzināt faktisko stāvokli ar noteiktajiem kvalitātes normatīviem. Šo kvalitātes normatīvu mērķis ir novērst kaitējumu cilvēka veselībai vai videi un nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu ilgākā laika posmā.  

Pārskatā LVĢMC analizē gaisa kvalitātes novērojumu – monitoringa staciju  datus, kā arī  informāciju no fona stacijām Rucavā un Zosēnos.

Ventspilī gaisa piesārņojumu rada stacionārie gaisa piesārņojuma avoti – siltumapgādes uzņēmumi un individuālā siltumapgāde, Ventspils brīvostas uzņēmumi un citi ražošanas un pārstrādes uzņēmumi, kā arī mobilie gaisa piesārņojuma avoti – autotransports.    Klimatiskie apstākļi arī būtiski ietekmē gaisa kvalitāti – vējš un lietus sekmē piesārņojuma izkliedēšanos, bet bezvējš un sauss laiks veicina gaisa piesārņojuma palielināšanos.

Nepārtrauktus gaisa kvalitātes novērojumus – monitoringu Ventspilī veic divas monitoringa stacijas –   gaisa monitoringa stacija Jūras ielā 32 (mēra slāpekļa dioksīdu)   un  stacija Talsu un Tārgales ielu krustojumā, kas mēra slāpekļa dioksīda, ozona, daļiņu PM10 (mazākas par 10 mikroniem) un PM2,5 (mazākas par 2,5 mikroniem) un  benzola koncentrāciju pilsētas gaisā. Nevienai no mērītām piesārņojošām vielām 2022.gadā Ventspilī netika konstatēti normatīvu pārsniegumi, nav pārsniegti arī augšēji piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi. Pēdējos gados LVĢMC gaisa piesārņojuma rādītājus salīdzina arī ar Pasaules veselības organizācijas (PVO) rekomendācijām par gaisa kvalitāti, kas ir daudz stingrākas par Eiropas Savienības noteiktajiem normatīviem.

Detalizētāka informācija par gaisa kvalitāti Latvijā un Ventspilī atrodama LVĢMC mājas lapā: ŠEIT .

Līdzīgi raksti

Līdzīgi raksti

Kalendārs ar aktuālajiem pasākumiem Ventspilī un tās apkārtnē

Seko mums