earth

Mūsu lapa izmanto trešo pušu sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu pieredzi šeit, un sīkdatnes, kas nodrošina vietnes visitventspils.com darbību. Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu izmantošanai. Ja nevēlies pieļaut nekādu sīkdatņu izmantošanu, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt “Nekad nepieņemt sīkdatnes”. Atslēdzot sīkdatnes lapas darbība būs traucēta. Vairāk par sīkdatnēm šeit .

12° Cair

Ventspils

Profils
Autorizēties

Kur palikt

Noderīga informācija īpašniekiem un apmeklētājiem

Izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem ATĻAUTS:

 1. uzņemt viesus nakšņošanai atpūtas nolūkos, ievērojot drošības pasākumus personālam tiekoties ar viesiem – distancēšanās, masku lietošana, roku mazgāšana un dezinfekcija, koplietošanas priekšmetu virsmu dezinfekcija, telpu vedināšana;
 2. piedāvāt papildu pakalpojumus, ievērojot higiēnas un epidemioloģiskos noteikumus, t.sk. individuālus pakalpojumus pirtīs, kublos, SPA, un izņemot izklaides un labsajūtas pakalpojumus (koplietošanas  pirtīs, kublos, SPA, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās u.c.);
 3. piedāvāt brīvdabas ekspozīciju un teritoriju apskati, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena kustību, cilvēku plūsmu nesastapšanos un divu metru distances ievērošanu;
 4. piedāvāt pārgājienu organizēšanu vienai mājsaimniecībai, tai skaitā atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana;
 5. uzņemt viesus - kontaktpersonas vai inficētās personas pašizolācijai, nodrošinot specifisku prasību ievērošanu.

Izmitināšanas pakalpojumu vietās NODROŠINA:

 1. vispārīgo epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, iespēju robežās nodrošinot pakalpojumu sniegšanu bezkontakta veidā, ievērojot 2 m distanci, lietojot sejas maskas, regulāri mazgājot rokas un dezinficējot koplietošanas priekšmetu virsmas, regulāri vēdinot telpas;
 2. vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības, piemēram, reģistrācijas telpa u.c. Ja vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpas platība ir mazāka par 10 m2, tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;
 3. apmeklētājiem redzamās vietā (vismaz pie ieejas) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija par epidemioloģiskās un citiem drošības noteikumiem, ietverot:
  • brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; kā arī personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, izņemot situāciju, ja pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis VI atļauju šāda pakalpojuma nodrošināšanai;
  • brīdinājums par 2 m distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem;
  • brīdinājums par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu).
 4. pie ieejas labi redzamā vietā izvietota informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā telpā;
 5. pie ieejas labi redzamā vietā izvietota informācija, ka telpās tiek ielaistas un apkalpotas  tikai personas ar mutes un deguna aizsegu, kā arī prasība par distances ievērošanu starp dažādu mājsaimniecību locekļiem;
 6. tūristu mītne, uzņemot Covid‑19 kontaktpersonas vai inficētās personas, nodrošina specializētu prasību ievērošanu un var veikt atbilstības pašpārbaudi Veselības inspekcijas mājas lapā.

Izmitinot vairākas mājsaimniecības, izmitinātājs ir ATBILDĪGS, ka:

 1. pieņemot rezervāciju, vērst klienta uzmanību, ka naktsmītnes vienā numuriņā (namiņā) ar nakšņošanas vai pašizolācijas mērķi var uzturēties tikai viena mājsaimniecība;
 2. visi viesi koplietošanas telpās (kuras nav iespējams izslēgt no aprites, piemēram, ejot uz dušu vai tualeti) lieto sejas maskas, ievēro distancēšanās un roku higiēnas prasības;
 3. izvietojot naktsmītnē vairākas mājsaimniecības vairākos numuros, tās pēc iespējas izvieto maksimāli attālināti vienu no otras;
 4. iespēju robežās nodrošina to, ka personas nesatiekas, lūdzot viesus neuzturēties koplietošanas telpās bez vajadzības;
 5. tiek nodrošināta regulāra dezinfekcija: dzīvojamās telpas uzkopj 1 reizi dienā, bet koplietošanas telpas - atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā 1 reizi dienā;
 6. izmitināšanas mītņu klienti ar parakstu apliecina, ka ir iepazīstināti ar pakalpojuma sniegšanas vietā spēkā esošajiem Iekšējās kārtības noteikumiem un noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, uzturoties viesnīcas telpās, un ka klients ir personīgi atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu.

Papildus BŪTISKS IETEIKUMS: Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sekot tam, vai viesi ievēro noteikumus, un pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja noteikumi netiek ievēroti.

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS pakalpojumi:

Informāciju skatīt sadaļā par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista pakalpojuma sniegšanas vietā. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai[4];

 

[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20.2. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p20.2

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5.1

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 6. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p6

 

Izmitināšanas pakalpojumi IZOLĀCIJAI un KARANTĪNAI:

 1. 2020. gada 23. decembrī uzsākta tūristu mītņu pieteikumu iesniegšana LIAA par šādu personu izmitināšanu:
 • personu, kuras inficētas ar SARS-CoV-2 vīrusu, kontaktpersonas;
 • Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem, kuriem nav nepieciešama ilgstoša citas personas klātbūtne aprūpes veikšanai;
 • Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl nav izbeigts izolācijas režīms;
 • nepilngadīgo Covid-19 pacientu vai slimnieku kontaktpersonu viena pavadošā pilngadīgā persona.
 1. Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēj izpildīt un nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus un saņemt Veselības inspekcijas apliecinājumu.
 2. Valsts atbalsts privātpersonu stingrai izolācijai vai karantīnai tūristu mītnē tiks sniegts, kompensējot uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas tūristu mītnē, līdz 2021.gada 30.jūnijam. Persona varēs izvēlēties sev piemērotāko tūristu mītni no LIAA tīmekļvietnē pieejamā mītņu saraksta, kas pieejams šeit: 

          https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai.

 1. Personām, kas atradīsies stingrā izolācijā vai karantīnā iepriekš minētā saraksta tūristu mītnēs, valsts sniedz atbalstu  80% apmērā izmitināšanas un ēdināšanas izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 35 eiro par izmitināšanu un 10 eiro par ēdināšanu diennaktī. Persona veic līdzmaksājumu tūristu mītnei 20 % apmērā gan par izmitināšanas pakalpojumiem, gan par ēdināšanu.
 2. Ja izmitinās nepilngadīga persona, kas ir Covid-19 inficēta vai slimnieka kontaktpersona, tad atbalstu tādā pašā apmērā var saņemt arī viena pavadošā pilngadīga persona. Savukārt, ja turpmāk pilngadīgajai personai nepieciešami izmitināšanas pakalpojumi uz izolācijas vai karantīnas laiku, spēkā esošie normatīvi akti neparedz, ka bērnam, kuram karantīna vai stingrā izolācija ir pārtraukta, tiktu apmaksāti izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi pilngadīgās personas izolācijas vai karantīnas laikā.
 3. Izmitināšanas ilgums ir 14 dienas vai ārsta izziņā noteiktais. Pamatojoties uz ārsta izziņu, izmitināšanas termiņu ir iespējams pagarināt vēl par 14 dienām.
 4. Tūristu mītne Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā iesniedz pieteikuma veidlapu, kurai pievienots Veselības inspekcijas izsniegts apliecinājums par tūristu mītnes atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām un izziņa no kredītiestādes vai cits dokuments, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja kontu.
 5. Naktsmītnes nodrošina klientu izmitināšanu viesnīcā uz izolācijas vai karantīnas laiku saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Klienta apliecinājuma veidlapa

Avoti un papildus informācija:

EM informācija pakalpojumu sniedzējiem 22.03.2021 -

 https://www.em.gov.lv/lv/informacija-pakalpojumu-sniedzejiem?fbclid=IwAR25IkGaJkfVOwBP8QHxojkTGQhSfFBSDgqLfQ-eF3-K9MmbsKmoju0CoNc#_ftn1

Informācija par vispārīgiem epidemioloģiskie drošības pasākumiem -

 https://www.spkc.gov.lv/lv/izglitibas-iestadem-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu/2019ncov_ecdc_ieteikumi_dezinfekcijai_neveselibas_

aprupes_iestades_13.02.20201.pdf  

Informācija pašnovērtējumam viesu uzņemšanai pašizolācijas nolūkos - 

https://www.vi.gov.lv/lv/informacija-turistu-mitnem-covid-19-inficeto-un-kontaktpersonu-izmitinasanai

Informācija par pieteikšanos izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai viesu uzņemšanai pašizolācijas nolūkos - 

https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/turistu-mitnes-pasizolacijai

[1] Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 https://likumi.lv/ta/id/318517

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 

https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/04/07

 

Informācija pārpublicēta no em.gov.lv  23.08.2021

 

 

 

Darba laiks

08:00-18:00 (1,2,3,4,5)

10:00-16:00 (6)

10:00- 16:00 (7)

10:00- 15:00

(Svētku dienās)

 

 

Kontakti

VENTSPILS TŪRISMA INF. CENTRS

Adrese: Dārzu iela 6, Ventspils, LV 3601
Tālrunis
: +371 63622263, +371 29232226
E-paststourism@ventspils.lv

Seko mums
Par Ventspili