-8°C

Lyvių dialektaslatviškai „VENTIŅMĒL“– yra vienas iš trijų latvių kalbos dialektų.

Latvių kalboje išskiriami trys dialektai (vidurio, lyvių ir aukštaičių), kurie kilo iš latvių genčių – kuršių, žiemgalių, sėlių, latgaļių – kalbų (arba jų dialektų) sudarytų iš apytikriai 512 patarmių.

LYVIŲ DIALEKTU, SENIAU VADINTU TAMNIEKŲ DIALEKTU kalbama Kuržemėje į šiaurę nuo Alsungos ir Kuldygos bei Vidzemės vakarinėje dalyje. Šį dialektą daugiau nei kitus latvių kalbos dialektus yra įtakojusi lyvių kalba. Lyvių dialekte išskiriamos dvi pagrindinės patarmių grupės: Kuržemės lyvių arba TAMNIEKŲ patarmės ir Vidzemės lyvių patarmės.

Lyvių dialekto pavadinimas susijęs su lyviais, kurie gyveno minėtose teritorijose, vėliau susimaišė su latviais (kuršiais) ir paliko latvių kalboje savuosius, lyvių kalbos, pėdsakus.

Svarbiausi požymiai, kurie atsirado dėl lyvių arba somugrų kalbų poveikio yra šie:

  • Neskiriama gramatinė giminė, taip pat kaip somugrų kalbose;
  • Priesagų ir baigiamųjų skiemenų trumpinimas.

Vienas iš būdingiausių tamniekų patarmių požymių, kurie atsirado dėl moteriškos giminės nykimo, yra moteriškosios giminės įvardžio „viņa“ (ji) keitimas vyriškosios giminės įvardžiu „vinš>viš“ (jis).

Žinoma latvių dialektologė prof. Marta Rudzytė klausia: „Galbūt patarmės ilgiau išsilaikytų savo natūralioje aplinkoje, jeigu keistųsi mūsų požiūris į jas, jeigu pradėtume jas laikyti tokia pat kultūros vertybe kaip tautinės dainos, tautiniai kostiumiai ir kt.?“

Rekomenduojama knyga – „Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic jeb bliņķs ventiņmēlē“ Autorius filologas Uldis Grinbergas Išleista 2019 m. Tai leidinys, parašytas trumpa forma, bet dėl to ne mažiau moksliškai pagrįstas, jame pateikta ventinių kalbos gramatika bet kuriam besidominčiam suteiks galimybę susipažinti su šiuo nuostabiu latvių kalbos dialektu, jo įvairiausia išraiška. Knygoje esančio žodyno autorius taip pat yra Uldis Grinbergas, leidėjas – Ventspilio muziejus, spausdimo „Jāņasēta“. Knyga gausiai iliustruota 19 a. pabaigos ir 20 a. pradžios fotografijomis, mokslo knygų ilustracijomis iš Ventspilio muziejaus fondų.

(Latviešu valodas dialektu atlants: Fonētika [LVDA Fonētika]. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304 lpp.; Latviešu valodas dialektu atlants. Morfoloģija I. Apraksts, kartes un to komentāri. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, Zinātne, 2021, 288 lpp.; Avoti vēl neizsīkst: latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2016, 512 lpp.Šaltiniai: Rudzīte, M. Darbi latviešu dialektoloģijā. Rīga: LU, 2005.; Rudzīte, M. Latviešu dialektoloģija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1964.; Rudzīte, M. Darbi latviešu dialektoloģijā. Rīga: LU, 2005. ;Šaltinis: Avoti vēl neizsīkst. Latviešu valodas dialekti 21. gadsimtā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016, 512.lpp. )

Dārzu iela 6, Ventspils

Dārzu iela 6

Kalendorius su aktualiais renginiais Ventspilyje ir jo apylinkėse