3°C

Peamised valikud

Peamised valikud

Peamised valikud

Peamised valikud

Peamised valikud

Peamised valikud

Peamised valikud

Kuna just inimesed loovad ajaloo, meeldib mulle seda uurida, lugedes silmapaistvamate inimeste kohta või nende jäetud sündmuste kirjeldusi.

Mulle meeldib lugeda Saksa aadlike päevikuid või mõisate ajalugu, et mõista, kuidas tol ajal elati, mida inimesed tol ajal arvasid ja mida meie heaks tegid

Lisaks valduste ajaloole huvitab mind ka õigeusu kirikute kujunemine Lätis, eriti Kurzemes, kus venelaste arv ei olnud nii suur kui näiteks Latgales.

Olin väga üllatunud, kui sain teada, et omal ajal olid 14 õigeusu kiriku kihelkonnast peaaegu kõik läti (ja isegi liivi) kihelkonnad.

Seoses oma huvidega pakun välja kaks marsruuti: üks marsruut on Ventspilsiga tutvumine, jalutamine mööda meie tuntuimate elanike jäetud jalajälgi ning teine marsruut on Ventspilsi õigeusu kiriku ajalugu, mille algust tuleks otsida meie lossist.

+371 26838311
elena.balunova@gmail.com

Ventspils

Dārzu iela 6

Kalender päeva sündmustega Ventspilsis ja selle ümbruses