earth
10° Cair

Ventspils

Profiil
Autoriseeri

Mida teha?

Jurmalas parks(Mereäärne park)

Pargi territoorium piirneb Mereāārse Vabaōhumuuseumiga ja sinna on paigutatud ka Muuseumi ankrute
kollektsioon.Pargis on rajatud lastele mānguvāljakud,drenažöörid,puhke- ja piknikupaigad,samuti 240 m
pikk "Džunglirada" ,kujurite töödega,mis on valminud traditsionaalsetel rahvusvahelistel puukujurite
sümpoosiumitel,,Paplipuu kunst,,.Rajal on mitmed sillakesed,torn,1,5 m kõrgusel asuv ripptee puult puule.
Siin saab tutvuda ka jalgradade mitmesuguste kattemateriaalidega.:dolomiidi plaadid,puusillutis,kiviklibustik,
puukoorekate,mitmeid kābikatteid j.n.e. Lābi pargi kulgeb ka Vabaōhumuuseumi kitsarööpalise raudtee
aururongi Mazbanitis tee.

Tööaeg

08:00-18:00 (1,2,3,4,5);

10:00-16:00 (6)

10:00-16:00 (7)

Kontaktid

Aadress: Dārzu 6, Ventspils, LV 3601
Telefon
: +371 63622263, +371 29232226
E-post: tourism@ventspils.lv